ב"ה

תכונות התפילון

•           תצוגת זמני היום (שקיעה, הנץ וכו') ל-120 ערים ברחבי העולם.

•           החלפת היום בשקיעה

•           קריאות התורה במלואן

•           צנזור שמות ה'

•           מצב לילה

•           סימון קמץ קטן

•           סימון סוף פסוק

•           הגדרות (היום של פורים ועוד)

•           יעלה ויבוא בר"ח ומועדים

•           דבר תורה אקראי לפני ברכת המזון

•           על הניסים בחנוכה ופורים

•           ספירת העומר.

•           תצוגת כל ההוספות הרלוונטיות לפי התאריך (עשרת ימי תשובה, תעניות)

 

הוראות שימוש

חלון ההגדרות

•           נוסח ברירת מחדל - על מנת להימנע מחלון בחירת הנוסח

•           עיר - קבע איפה אתה נמצא בשביל זמני היום ופרשת השבוע הנכונים

•           ועננו בורא עולם - האם להציג "ועננו בורא עולם", תפילה לעצירת גשמים בתוך ברכת שומע תפילה. אין הסתרה אוטומטית שלו בקיץ

•           יה"ר לחולים - האם להציג יהי רצוון לרפואה בברכת רפואה

•           שמות ליה"ר לחולים - הכנס כאן שמות שיוצגו בתוך יה"ר לחולים. עברית בלבד!

•           פורים - האם אתה חוגג פורים בי"ד או בט"ו או בשניהם (מי שגר בשילה או במקומות כאלה). כדי שהגדרה זו תיכנס לתוקף יש צורך להפעיל מחדש את תפילון.

•           שעון קיץ - אם זמני היום המוצגים בתוכנה לא נכונים, שנה את ההגדרה הזו וודא שהעיר שבחרת היא העיר הנכונה.

•           גודל כתב - בחר את גודל הכתב הנח לך. כדי שהגדרה זו תיכנס לתוקף יש צורך להפעיל מחדש את תפילון.

•           מצב מסך ברירת מחדל - האם ברירת המחדל היא מסך מלא או לא.

•           מצב תצוגה - מצב לילה (אותיות לבנות על גבי רקע שחור)

•           צבע טקסט מיוחד - צבע הטקסט לדברים מיוחדים, כגון יעלה ויבא או על הנסים.

•           צבע טקסט של הנחיות וכותרות - צבע הטקסט של הכותרות וההנחיות השונות.

שימו לב ללחוץ על שמור ולא על ביטול. יש פלאפונים ששמור נמצא בתוך תפריט משנה

חלון זמני היום

כאן ניתן לראות את זמני היום של היום הנוכחי. ניתן לגלול למטה ברשימה.

הזמנים המופיעים:

•           התאריך העברי

•           הערות מיוחדות (יעלה ויבוא, א"א תחנון וכדומה)

•           ימי זיכרון של רבותינו הקדושים והטהורים זיע"א

•           הדף היומי

•           ביום שישי: פרשת השבוע, הדלקת נרות (ע"פ מנהג העיר הנבחרת) ומוצ"ש לשתי שיטות

•           בערב יו"ט: הדלקת נרות (ע"פ מנהג העיר הנבחרת) ומוציו"ט לשתי שיטות

•           גם ביום שישי וגם בערב יו"ט אם יש יותר מיום אחד (ר"ה, יו"ט שני של גלויות או יו"ט שחל בסמיכות לשבת) כתוב גם כמה ימים יש, וזמן מוצ"ש/מוציו"ט/מוצשויו"ט הוא ליום האחרון מהם

•           ספירת העומר (כשצריך)

•           עלות השחר

•           משיכיר

•           הנץ החמה

•           סוף זמן קריאת שמע (מג"א וגר"א)

•           סוף זמן תפילה (מג"א וגר"א)

•           חצות היום

•           מנחה גדולה

•           מנחה קטנה

•           פלג המנחה

•           שקיעה

•           צאת הכוכבים

חלון בחירת הנוסח

כאן בוחרים את נוסח התפילה. בינתיים יש שלושה חלונות של נוסח בית אהרן וישראל, אנו מקווים שנוכל לשנות את זה, בעזה"י.

חלון בחירת התפילה

התפילות שנמצאות כרגע:

•           השקמת הבוקר

•           שחרית

•           מנחה

•           ערבית

•           קריאת שמע שעל המיטה

•           ברכת המזון

•           מעין שלוש

•           שבע ברכות

•           סדר ברית מילה

•           בורא נפשות

•           אשר יצר

•           תפילת הדרך

•           תפילות והוספות

•           קידוש לבנה

•           בימי ספירת העומר יש גם ספירת העומר

•           בחנוכה סדר הדלקת נרות חנוכה ומזמורים

בתצוגת התפילה

השימוש:

למעלה/למטה (בחלק מהפלאפונים גם 2 ו-8 עובדים) - גלילת שורה אחת למעלה/למטה

שמאלה (בחלק מהפלאפונים גם 4 עובד) - גלילת עמוד למטה

ימינה (בחלק מהפלאפונים גם 6 עובד) - גלילת עמוד למעלה

סולמית (#) - החלפת מצב מסך

לבעלי מסך מגע ניתן לגרור את התפילה

לדילוג בין קטעים בתפילה לחץ על הכפתורים שהמכשיר מציג. לפעמים צריך לחכות קצת עד שהמכשיר מעלה את המקומות אליהם ניתן לדלג.