המספר כעת
מ {{ start }} עד {{ end }}
{{ time }}
{{ thisStatus }}